Interessengemeinschaft weeNexx AG
Beratung vom Fachanwalt für weeNexx Insolvenz & Anlagebetrug

Kompenzácia wee-Gruppe

Záujmová skupina proti wee-Gruppe

weenexx AG - advokát Bratislava // advokát Košice // advokát Prešov// advokát Nitra // advokát Žilina // advokát Banská

Berúc do úvahy súčasnú právnu situáciu, kupujúci balíkov WEE, akcií a tokenov nemali váhať a mali by sa prostredníctvom nás obrátiť na vyšetrujúcu prokuratúru pri Krajinskom súde Mníchov I (spis č. 568 Js 151226/22).

Čo chceme?

Kompenzáciu!

Balíky WEE, akcie a tokeny sa predávali v celej Európe so zámerom použiť tieto prostriedky na vývoj revolučnej fintech spoločnosti.

Od cashbacku cez mobilné platby a technológiu blockchain až po globálny digitálny platobný systém a novú éru finančných príležitostí. Konkrétne bola ponuka tokenov propagovaná nasledovne:

Za určitých okolností mohli zákazníci získať cashback, ale nemali z toho nič a obchodníci utrpeli stratu. Dôvodom bolo, že náhrady v hotovosti poskytnuté zákazníkom ako kredit museli byť vopred uložené na účte WEE. V dôsledku toho sa v priebehu viac ako 10 rokov premrhalo približne 130 miliónov eur na nič prostredníctvom balíkov, akcií a žetónov.

Obchodní partneri a bývalí zamestnanci, ktorí už odovzdali svoje interné poznatky prokuratúre, s nami spolupracujú. Obvinenie z investičného podvodu visí vo vzduchu. Samozrejme, platí prezumpcia neviny. Ale ten, kto sa ako poškodený neprihlási v trestnom konaní, tam jednoducho nie je a nemôže využiť ustanovenia o pomoci pri vymáhaní v nemeckom Trestnom poriadku (StPO) a musel by podať občianskoprávnu žalobu aj s vyššími nákladmi.

Čo sa rozumie pod pojmom pomoc pri vymáhaní podľa nemeckého trestného poriadku?

Pomoc pri vymáhaní je nástroj nemeckého trestného práva, ktorý sa používa na vymáhanie majetku pochádzajúceho z trestných činov a jeho vrátenie oprávnenému vlastníkovi.

Majetok pochádzajúci z trestných činov môže byť skonfiškovaný v priebehu trestného konania. Pomoc pri vymáhaní umožňuje oprávnenému vlastníkovi získať tento majetok späť. Môže to byť napríklad prípad ukradnutého majetku alebo finančných prostriedkov získaných podvodom. Osobitnými znakmi pomoci pri vymáhaní sú na jednej strane to, že ju z úradnej moci vykonáva prokuratúra alebo súd. Na druhej strane sa do konania môže zapojiť tak oprávnený vlastník, ako aj páchateľ alebo tretie osoby, ktoré majú majetok v držbe.

Okrem StGB existujú aj ďalšie ustanovenia, ktoré môžu byť relevantné v súvislosti s pomocou pri vymáhaní. Patrí medzi ne napríklad Trestný poriadok (StPO) a zákon o medzinárodnej vzájomnej pomoci v trestných veciach (IRG), ak ide o cezhraničné prípady. V Európe má mnoho ďalších krajín predpisy týkajúce sa pomoci pri vymáhaní. Uvádzame niekoľko príkladov:

  • Slovinsko: Zakon o zasegu in odtujitvi premoženja nezakonitega izvora
  • Slovensko: Zákon o odoberaní majetku z trestnej činnosti
  • Poľsko: Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz o stosowaniu środków zabezpieczających wobec przedmiotów pochodzenia przestępczego
  • Česká republika: Zákon o zajištění a zabavení majetku

Čo je to adhézny postup?

Adhézne konanie dáva poškodenému možnosť uplatniť svoje majetkové nároky vyplývajúce z trestného činu v trestnom konaní bez toho, aby musel začať ďalšie občianskoprávne konanie. Vďaka adhéznemu konaniu je teda možné občianskoprávny nárok uplatniť aj v trestnom konaní. Na čo musíte ako právnik pri takomto adhéznom konaní pamätať? Na tejto stránke sa dozviete najdôležitejšie základy a informácie o adhéznom konaní a jeho postupe.

Aké sú individuálne výhody mediácie medzi obeťou a páchateľom „Täter-Opfer- Ausgleich“ / TAO („restoratívna spravodlivosť“)?

TAO ("restorativna pravičnost") žrtvi, katere sodelovanje mora biti vedno prostovoljno, najprej omogoča, da aktivno in osebno prispeva s svojimi interesi in pogledi na kaznivo dejanje ter pojasni njegove materialne in nematerialne posledice. Restorativna pravičnost, ki jo storilec prostovoljno sprejme v okviru restorativne pravičnosti, lahko pogosto bolje služi restorativnim interesom žrtve kot pot s sodno dodelitvijo odškodnine in izvršbo, ki pogosto ni preveč obetavna.

Čo pre vás môžeme urobiť?

Sformulujeme a odôvodníme vaše trestné oznámenie na mníchovskej prokuratúre I a budeme vás zastupovať v celom trestnom konaní vrátane pomoci pri vymáhaní pohľadávok bez ohľadu na to, ako dlho bude konanie trvať. Cieľom je likvidácia vašej škody v rámci trestného konania.

Náklady

V závislosti od straty vám vzniknú jednorazové náklady. To znamená, že nákupné ceny za balíky, akcie a žetóny sa pripočítajú na osobu:

škoda do výšky 3.000 € 99 €
škoda do výšky 22.000 € 199€
škoda do výšky 75.000 € 299€
škoda do výšky 100.000,00 € 499€
škoda od 100.000,00 €: 999€

Čo potrebujeme?

  • Kópia pasu alebo občianskeho preukazu
  • podpísané splnomocnenie a potvrdenie o prijatí,
  • prevod poplatku/faktúry,
  • kópie dokladov o kúpe,
  • všetky dostupné údaje od súkromných poisťovní právnej ochrany

Začíname až vtedy, keď sú k dispozícii dokumenty a zaplatené náklady.

Anwaltskanzlei mit Mandanten-Vertretung in Europa

Rechtsanwalt Jens Reime - Kde pôsobíme?

Zastupujeme vás v celej Európe v Nemecku, Francúzsku, Slovensku, Poľsku, Českej republike, Anglicku alebo Slovinsku!

Už úspešne zastupujeme klientov z Bratislavy, Košíc, Prešova, Nitry, Žiliny a Banskej Bystrice - nech žijete kdekoľvek, staráme sa o vás! Nemáte sa čoho báť, kontaktujte nás v súvislosti s weeNexx AG - spolu tvoríme záujmovú skupinu.

kontaktuj nás

Staňte sa teraz klientom!

Vaše PDF dokumenty na registráciu.

V prílohe si môžete stiahnuť všetky dôležité informácie a prílohy vo formáte PDF.
Tieto sme poskytli vo viacerých jazykoch.

Frankreich
devenir client
Deutschland
Mandant werden
Polen
zostać klientem
Slowakei
stat´ sa klientom
Tschechische Republik
stát se klientem
Großbritannien
become a client
Slowenien
postati stranka

Hotline: 0800 72 73 463 (aus Deutschland)