Interessengemeinschaft weeNexx AG
Beratung vom Fachanwalt für weeNexx Insolvenz & Anlagebetrug

Náhrada škody od wee-Gruppe

Zájmová skupina proti wee-Gruppe

weeNexx AG – advokát Praha // advokát Brno // advokát Ostrava // advokát Plzeň // advokát Liberec // advokát Olomouc

S přihlédnutím k současné právní situaci by kupující balíčků WEE, akcií a poukázek neměli váhat a měli by se naším prostřednictvím obrátit na vyšetřující státní zastupitelství při zemském soudu Mnichov I (spisová zn. 568 Js 151226/22). Zároveň bychom zdůvodnili, proč škody vznikly a v jaké výši.

Co chceme?

Nárok na náhradu škody! Balíčky WEE, akcie a poukázky byly prodávány po celé Evropě se záměrem použít tyto prostředky na vývoj systému Cash Back a nakonec celou věc zprovoznit prostřednictvím poukázek na blockchainu jako digitální platební systém.

Za určitých okolností mohli zákazníci sice získat cashback, ale nic z toho neměli a obchodníci utrpěli ztrátu, protože cashback poskytnutý zákazníkům museli nejdříve nahrát jako finanční prostředky na účet wee. V důsledku toho bylo v průběhu více než 10 let rozházeno prostřednictvím balíčků, akcií a poukázek bez protihodnoty přibližně 130 milionů eur.

Obchodní partneři a bývalí zaměstnanci, kteří již předali své interní poznatky státnímu zastupitelství, s námi spolupracují. Chystá se obvinění z investičního podvodu. Samozřejmě platí presumpce neviny. Kdo se však v rámci trestního řízení nepřihlásí jako poškozený, ten se prostě nezúčastní a nemůže využít ustanovení o pomoci při vymáhání zakotveného v německém trestním řádu (StPO) a musel by za vyšší náklady samostatně podat občanskoprávní žalobu.

Co znamená pomoc při vymáhání podle německého trestního řádu?

Pomoc při vymáhání je nástroj německého trestního práva, který se používá k opětovnému získání majetkových hodnot pocházejících z trestných činů a jejich navrácení oprávněnému vlastníkovi.

Majetkové hodnoty pocházející z trestných činů mohou být zabaven v průběhu trestního řízení. Pomoc při vymáhání umožňuje právoplatnému vlastníkovi získat tyto majetkové hodnoty zpět. Může se jednat například o odcizený majetek nebo finanční prostředky získané podvodem.

Zvláštností pomoci při vymáhání je jednak to, že ji z moci úřední provádějí státní zastupitelství nebo soudy. Na druhé straně se řízení může účastnit jak oprávněný vlastník, tak pachatel nebo třetí osoby, které mají majetkové hodnoty v držení.

Kromě německého trestního zákoníku existují i další předpisy, které mohou být relevantní v souvislosti s pomocí při vymáhání. Jedná se například o německý trestní řád (StPO), a pokud jde o přeshraniční případy, zákon o mezinárodní vzájemné pomoci v trestních věcech (IRG). Předpisy o pomoci při vymáhání pohledávek má v Evropě mnohem více zemí. Zde uvádíme jen několik příkladů:

  • Slovinsko: Zakon o zasegu in odtujitvi premoženja nezakonitega izvora (Zákon o zabavení a zcizení majetku nezákonného původu)
  • Slovensko: Zákon o odoberaní majetku z trestnej činnosti
  • Polsko: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz o stosowaniu środków zabezpieczających wobec przedmiotów pochodzenia przestępczego (Zákon o předcházení praní peněz a financování terorismu a o uplatňování bezpečnostních opatření u předmětů pocházejících z trestné činnosti)
  • Česká republika: Zákon o zajištění a zabavení majetku

Co je to adhezní řízení?

Adhezní řízení dává poškozenému možnost uplatnit své majetkové nároky vzniklé na základě trestného činu v trestním řízení, aniž by musel podat žalobu v dalším občanskoprávním řízení. Prostřednictvím adhezního řízení lze tedy občanskoprávní nárok uplatnit i v trestním řízení. Co musíte mít v takovém adhezním řízení na paměti jako právník? Na této stránce se dozvíte nejdůležitější základní informace o adhezním řízení a jeho průběhu.

Jaké konkrétní výhody nabízí vyrovnání mezi obětí a pachatelem (TOA – Täter- Opfer-Ausgleich)?

Vyrovnání mezi obětí a pachatelem na jedné straně umožňuje oběti, jejíž součinnost musí být vždy dobrovolná, aktivně a osobně prosazovat své zájmy a svým pohledem na trestný čin a objasnit jeho hmotné i nehmotné důsledky. Pachatelem dobrovolně převzaté úhrady restitučních náhrad v rámci vyrovnání mezi obětí a pachatelem mohou v mnoha případech lépe vyhovovat restitučním zájmům oběti než cesta přes soudní příkaz k náhradě škody a nucený výkon rozhodnutí, který často nemívá příliš dobré vyhlídky.

Co pro Vás děláme my?

Zformulujeme a zdůvodníme vaše trestní oznámení podané státnímu zastupitelství Mnichov I a budeme vás zastupovat v celém trestním řízení včetně pomoci při vymáhání pohledávek, bez ohledu na délku řízení. Cílem je likvidace vaší škody v rámci trestního řízení.

Náklady

V závislosti škodě, která vám byla způsobena, vzniknou jednorázové náklady. To znamená, že nákupní ceny balíčků, akcií a poukázek se připočítávají na osobu:

škoda do výše 3.000 € 99 €
škoda do výše 22.000 € 199€
škoda do výše 75.000 € 299€
škoda vyšší než 100.000,00 € 499€
škoda přes 100.000,00 € 999€

Co potřebujeme?

  • Podepsaná plná moc a potvrzení o přijetí
  • Převod stanoveného poplatku/faktura je vystavena dodatečně nebo předem
  • Kopie dokladů o nákupu
  • Veškeré dostupné údaje od soukromých pojistitelů právní ochrany

Začít můžeme, až když je k dispozici plná moc a jsou uhrazeny náklady.

Anwaltskanzlei mit Mandanten-Vertretung in Europa

Advokát Jens Reime - Kde působíme?

Zastupujeme vás v celé Evropě v Německu, Francii, Slovensku, Polsku, České republice, Anglii nebo Slovinsku!

Úspěšně zastupujeme klienty z Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Liberce a Olomouce - bez ohledu na to, kde sídlíte, zastupujeme vás všude! Neotálejte a kontaktujte nás ohledně weeNexx AG - společně tvoříme zájmovou skupinu.

Nyní se spojte s námi.

Staňte se nyní klientem!

Vaše PDF dokumenty pro registraci.

V příloze si můžete stáhnout veškeré důležité informace a přílohy ve formátu PDF.
Ty jsme poskytli v několika jazycích.

Frankreich
devenir client
Deutschland
Mandant werden
Polen
zostać klientem
Slowakei
stat´ sa klientom
Tschechische Republik
stát se klientem
Großbritannien
become a client
Slowenien
postati stranka

Hotline: 0800 72 73 463 (aus Deutschland)