Interessengemeinschaft weeNexx AG
Beratung vom Fachanwalt für weeNexx Insolvenz & Anlagebetrug

Odszkodowania wee-Gruppe

Wspólnota interesów przeciwko wee-Gruppe

weenexx AG – prawnik Warszawa // prawnik Kraków // prawnik Łódź // prawnik Wrocław // prawnik Poznań // prawnik Gdańsk

Zważywszy na aktualną sytuację prawną, nabywcy pakietów, akcji oraz tokenów WEE powinni bezzwłocznie zgłaszać się za naszym pośrednictwem do prokuratury prowadzącej dochodzenie w Sądzie Okręgowym Monachium I (sprawa nr 568 Js 151226/22). Uzasadnimy jednocześnie, dlaczego i w jakiej wysokości powstała szkoda.

Czego żądamy?

Odszkodowania! Pakiety, akcje i tokeny WEE były sprzedawane w całej Europie z zamiarem wykorzystania funduszy do rozwoju rewolucyjnej firmy fintech. Od cashback do płatności mobilnych i technologii blockchain do globalnego cyfrowego systemu płatności, do nowej ery możliwości finansowych. W szczególności oferta tokenów była promowana w następujący sposób:

W pewnych okolicznościach klienci mogli pobierać cashback, ale nic z tego nie dostawali, a handlowcy ponosili straty. Wynikało to z faktu, że zwroty gotówkowe przekazywane klientom w formie kredytu musiały być wcześniej wpłacane na rachunek WEE. W konsekwencji w okresie ponad 10 lat roztrwoniono około 130 mln euro na nic poprzez pakiety, akcje i tokeny.

Współpracują z nami partnerzy biznesowi i byli pracownicy, którzy przekazali już prokuraturze swoją wewnętrzną wiedzę. W powietrzu wisi oskarżenie o oszustwo inwestycyjne. Oczywiście obowiązuje zasada domniemania niewinności. Niemniej każdy, kto jako poszkodowany nie zgłosi się w postępowaniu karnym, po prostu go nie ma i nie może skorzystać z przepisów o pomocy przy odzyskiwaniu należności w niemieckim kodeksie postępowania karnego (StPO) i musiałby wnieść pozew cywilny nawet przy wyższych kosztach.

Co oznacza pomoc w odzyskiwaniu należności w świetle niemieckiego kodeksu postępowania karnego?

Pomoc w odzyskiwaniu należności jest instrumentem niemieckiego prawa karnego, który służy do odzyskiwania majątku pochodzącego z przestępstw i zwracania go prawowitemu właścicielowi.

Majątek pochodzący z przestępstw może zostać skonfiskowany w toku postępowania karnego. Pomoc w odzyskiwaniu umożliwia prawowitemu właścicielowi odzyskanie tego majątku. Może to dotyczyć np. skradzionego mienia lub środków uzyskanych w wyniku oszustwa. Szczególnymi cechami pomocy przy odzyskiwaniu mienia jest z jednej strony to, że jest ona wykonywana z urzędu przez prokuraturę lub sądy. Po drugie, w postępowaniu może uczestniczyć zarówno prawowity właściciel, jak i sprawca lub osoby trzecie będące w posiadaniu danego dobra.

Oprócz StGB istnieją również inne przepisy, które mogą mieć znaczenie w związku z pomocą w odzyskiwaniu należności. Należą do nich np. kodeks postępowania karnego (StPO) oraz ustawa o międzynarodowej pomocy wzajemnej w sprawach karnych (IRG), jeśli chodzi o sprawy transgraniczne. W Europie wiele innych krajów posiada regulacje dotyczące pomocy w odzyskiwaniu należności. Oto kilka przykładów:

  • Słowenia: Zakon o zasegu in odtujitvi premoženja nezakonitega izvora
  • Słowacja: Zákon o odoberaní majetku z trestnej činnosti
  • Polska: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz o stosowaniu środków zabezpieczających wobec przedmiotów pochodzenia przestępczego
  • Republika Czeska: Zákon o zajištění a zabavení majetku

Co to jest postępowanie adhezyjne?

Postępowanie adhezyjne daje pokrzywdzonemu możliwość dochodzenia swoich roszczeń pieniężnych wynikających z przestępstwa w postępowaniu karnym bez konieczności wszczynania kolejnego postępowania cywilnego. Dzięki postępowaniu adhezyjnemu roszczenie cywilnoprawne może być zatem dochodzone również w postępowaniu karnym. O czym jako prawnik musisz pamiętać w postępowaniu adhezyjnym? Na tej stronie poznasz najważniejsze podstawy i informacje dotyczące postępowania adhezyjnego i jego procedury.

Jakie są indywidualne korzyści z mediacji w ramach usługi sprawiedliwości naprawczej (TOA)?

Z jednej strony, TOA umożliwia ofierze, której udział musi być zawsze dobrowolny, aktywne i osobiste przedstawienie swoich interesów i poglądów na temat przestępstwa oraz wyjaśnienie jego materialnych i niematerialnych konsekwencji. Wypłata odszkodowania dobrowolnie przyjęta przez sprawcę w ramach TOA może często lepiej odpowiadać interesom restytucyjnym ofiary niż droga poprzez sądowy nakaz naprawienia szkody i przymusową egzekucję, która często nie jest zbyt obiecująca.

Co możemy zrobić dla Państwa?

Formułujemy i uzasadniamy otrzymaną skargę karną do Prokuratury I w Monachium i reprezentujemy Państwa w całym postępowaniu karnym, łącznie z pomocą w odzyskaniu należności, niezależnie od czasu trwania postępowania. Celem jest likwidacja Państwa szkody w ramach postępowania karnego.

Koszty

Ponoszą Państwo jednorazowe koszty, zależne od wysokości szkody. Powyższe oznacza, że ceny zakupu pakietów, akcji i tokenów wyniosą w przeliczeniu na osobę:

Szkody do 3.000 € 99 €
Szkody do 22.000 € 199€
Szkody do 75.000 € 299€
Szkody do 100.000,00 € 499€
Szkody od 100 000,01 €: 999€

Czego potrzebujemy?

  • kopia paszportu lub dowodu osobistego
  • podpisane pełnomocnictwo i potwierdzenie odbioru
  • potwierdzenie opłaty / faktury
  • kopie dowodów zakupu(-ów),
  • wszelkie istniejące dane z prywatnego ubezpieczenia ochrony prawnej,

Zaczynamy dopiero po złożeniu dokumentów i opłaceniu kosztów.

Anwaltskanzlei mit Mandanten-Vertretung in Europa

Prawnik Jens Reime - Gdzie działamy?

Reprezentujemy Cię w całej Europie w Niemczech, Francji, Słowacji, Polsce, Czechach, Anglii lub Słowenii!

Z powodzeniem reprezentujemy już klientów z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania i Gdańska - bez względu na to, gdzie się znajdujesz, reprezentujemy Cię na terenie całego kraju! Zapraszamy do kontaktu w sprawie weeNexx AG - razem tworzymy wspólnotę interesów.

skontaktuj się

Zostań naszym klientem!

Dokumenty PDF do rejestracji.

Poniżej można pobrać wszystkie ważne informacje i załączniki w formacie PDF.
Dla wygody udostępniliśmy je w wielu językach.

Frankreich
devenir client
Deutschland
Mandant werden
Polen
zostać klientem
Slowakei
stat´ sa klientom
Tschechische Republik
stát se klientem
Großbritannien
become a client
Slowenien
postati stranka

Hotline: 0800 72 73 463 (aus Deutschland)